Kontaktný formulár

U nás aj objednávky na renovácie náplní do tlačiarní ! Stačí poslať typ tlačiarne.

Kontakt na nás

RalCom, spol. s r.o.


Sídlo spoločnosti :
Jána Derku 1703
911 01 Trenčín

0917 864 210
ralcom@ralcom.sk

IČO : 36 308 871
IČD : SK 20 20 176 510
DIČ : 20 20 176 510

Bankové spojenie :
Fio banka, a. s. ; č.ú. 28 01 494 433/8330
SK 38 8330 000 000 2801 494 433

Kontaktná osoba :
Ing. Radoslav Lazový
Hot line: 0907 745 160Ralcom